മാളവികയെ നാട്ടില്‍ നിര്‍ത്താനേ താല്‍പര്യമില്ല.. പ്രിയപ്പെട്ടവളേയും കൂട്ടി പറന്ന് നവ്‌നീത്..