മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള പത കാണുന്നുണ്ടോ? കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ഈ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങളെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതേ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവം ആണ് കിഡ്നി അഥവാ വൃക്കകൾ. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആയുസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനാകും. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം വിഷം കലർന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ധാരാളം വിഷാംശങ്ങളാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്കകൾ.

അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം അഴുക്കുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അവയവം ആണ് ഇത്. വൃക്കകൾ മൂത്രത്തിലൂടെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫുൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ വൃക്കകളെ ഫങ്ക്ഷനും നാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ വൃക്കകളിലെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അറിയണമെന്നില്ല. ഇത്തരം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം പകുതിയിലേറെ ചുരുങ്ങിപ്പോയെന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതിനാൽ തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് കിഡ്നിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി കാണുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഷുഗറും രക്തസമ്മർദ്ദവുമാണ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ ഇവ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറി വരുന്നതിനാൽ തന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധ രോഗങ്ങളും ഏറിവരുന്നു. അതിനാൽ നിസ്സാരമാണെന്ന് നാം കരുതുന്ന പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *