ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് മാറാനും രക്തയോട്ടം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഇനി ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി..!!

ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഹൃദയസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധി നേരിടുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലരും. പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

   

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ രക്ത ധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ഇത് പിന്നീട് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ആയി വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. സാധാരണ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് വേദനയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതും.

ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ക്ലോട് അലിയിച്ചു കളയുക എന്നതാണ്. ഇതിന് രണ്ടു രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അലിയിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് വഴി ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തി മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു ഈ പ്രശ്നം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇതുകൂടാതെ ചില രോഗികൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന രക്ത കുഴലുകളിലും രണ്ടു അതിലധികമോ ബ്ലോക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *