രക്തചന്ദനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്… ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്..!!

രക്തചന്ദനം എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പലരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചവരായിരിക്കും. ഇത് എന്തിന് എങ്ങനെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. രക്തചന്ദനം പച്ച പാലിൽ ചേർത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടി നോക്കു. സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമേ പോകാതെ തികച്ചും സ്വാഭാവിക വഴികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഗുണം നൽകുക.

കാരണം ഇത് പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. മിക്കവാറും ചേരുവകൾ പ്രകൃതിദത്തമാണ്. പല ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പല രീതിയിലും പല ചേരുവകൾ ചേർത്ത് രക്തചന്ദനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മിക്കവാറും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണിത്. രക്തചന്ദനം പൊടിയായി വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ സാധാരണ ചന്ദനം അരക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് വേണം പറയാൻ. പാലും രക്ത ചന്ദനവും ഇത് കലർത്തി മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ചാർമത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിൽ സാധാരണ ചന്ദനവും കുറച്ച് മഞ്ഞളും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കരിവാളിപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാനും എല്ലാം ഇത് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൺ ടാൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തചന്ദനം ചർമ്മത്തിന് ഇറുക്കം നെൽകി ചർമം അയഞ്ഞു തൂങ്ങാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

ഇതിന്റെ ആന്റി ഓസിഡന്റ് ഗുണങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത്. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റി എടുക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്. രക്തചന്ദനം പാലിൽ കലക്കി പുരട്ടിയാലും ഈ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുഖത്തെ കുരുക്കൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അടിപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖത്തെ കുത്തുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഗുണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മുഖത്തെ പിക്മെന്റേഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *