സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഇത് കാൻസർ സൂചന…

സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കരുതിയാൽ കാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും അതുപോലെതന്നെ ചികിത്സ എളുപ്പത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗം ആണെന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വിളിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വഴി ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തരാൻ ശരീരം കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുകയും അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായി സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ആദ്യത്തെ സ്ഥനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ആദ്യം തന്നെ സ്ഥനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണയായി സ്ഥനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വീക്കം ക്യാൻസർ അല്ല. ഏതെങ്കിലും ചിത്രമായി കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. സ്ഥനം ചുവന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോക്സി അതുപോലെതന്നെ മെമോഗ്രാം നടത്തി നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം. ആർത്തവകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്ത സ്രവം നിങ്ങളുടെ ആർത്തവ സമയത്ത് നിൽക്കാത്തെ രക്ത സ്രവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ആർത്തവ ദിനങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണ്. ഗർഭാശയത്തിന് അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഇത്. അതുപോലെതന്നെ മലമൂത്ര സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Kairali Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *