ഇറച്ചിയും മീനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ വരട്ടെ ഇനി ഇത് കണ്ട ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ…

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ചില ടിപ്പുകൾ ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബീഫ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മീനുകൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും എടുക്കാറുണ്ട്.

ഇതിനായി അതുപോലെതന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രുചി മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുമാസത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മീനായാലും ഇറച്ചി ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്.

ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മീനായാലും ചിക്കനായാലും എന്താണെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിലും വലിയ കഷണങ്ങളായി വെക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഇറച്ചി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇറച്ചി മൂടുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണം.

പിന്നീട് ഇത് അടച്ചുവെച്ച ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ യാതൊരു കേട് സംഭവിക്കാതെ യാതൊരു രുചി വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എത്രത്തോളമാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെച്ചാൽ മതിയാകും. പിന്നീട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.