കുടലിൽ കെട്ടി കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ഇനി പൂർണ്ണമായി മാറ്റി എടുക്കാം… ഈ പ്രശ്നം ഇനി കാണില്ല…

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. വളരെ ലൂസായി തന്നെ വയർ കാലിയാകുന്നത് കാണാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം 30 തവണ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കാലങ്ങളായി വയറ്റിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ പലപോഴായി വരുന്ന കീഴ്വായുകൾ നമുക്ക് തീരെ കണ്ടോളില്ലാതെ.

വരുന്ന കീഴ്വായു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സദസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അളവിലുള്ള കണ്ട്രോൾ വിട്ടിട്ടുള്ള കീഴ്വായു പോക്ക് അതുപോലെതന്നെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ വയറുവേദന അതുപോലെതന്നെ സർദിക്കാൻ വരുന്ന അവസ്ഥ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും കാലങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമൂലം വൻകുടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുടലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെഷൻ അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെറ്റ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പുണ്ണുങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.


അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീഴ്വായു പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഛർദിയും. വായ് പുണ്ണ് പോലും ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ രോഗം പലപ്പോഴും സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റോ സ്കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രോൺ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈരാറ്റിമ്പിൽ ബൗണ് സിന്ധ്രോം അൾസർറ്റിവ് കോളറ്റിസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം എത്തിപ്പെടുന്നത്.

ഈ ഒരു രോഗം കാരണം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് കാലങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും വേസ്റ്റ് പുറതളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ലഷണമാണ് അമിതമായി ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *