ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി… ഇനി മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരും..!!

മുടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അനവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നാച്ചുറലായി നല്ല ഹെൽത്തിയായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് മുടി കൊഴിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പ് നിറം ലഭിക്കാനും അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

   

മുടി കൊഴിച്ചിട്ടു മാറ്റി മുടി വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിലുള്ള എണ്ണമയം അഴുക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഷാപൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ എഫക്റ്റിൽ തന്നെ കഴുകിക്കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ നാച്ചുറൽ ആയ താളി കൊണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ചെമ്പരത്തി ആണ്. അഞ്ച് ഇതളുള്ള ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് എത്ര കിട്ടുന്നു അത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെമ്പരത്തിയുടെ അളവ് കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് മുടിക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗത്തിന് അഞ്ച് ചെമ്പരത്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നീട് ഇതിന്റെ നടുവിലായുള്ള പൂമ്പോടി കളയാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പണ്ടുകാലം മുതലേ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി. ഇതിന്റെ ഇലയാണെങ്കിലും പൂവാണെങ്കിലും വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.

കുറെ ആളുകൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ അത്രയേറെ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും. പ്രത്യേകിച്ച് മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പ് ലഭിക്കാനും ഇതു വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉലുവ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ. ചെമ്പരത്തിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഉലുവയിലും കാണാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് താരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. തലയിലെ അഴുക്ക് കളയാനും മുടിയിലെ എണ്ണമയം കളയാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *