വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പൻ കറ മാറ്റാം..!! ഇനി വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി തിളങ്ങും..!! ക്ലോറിനും വേണ്ട ബ്ലീച്ചും വേണ്ട…| Cloth Cleaning Tips

തുണികളിൽ നിന്ന് കരിമ്പൻ കറ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങൾ കറ പിടിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കറ പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കം വെപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് തുണികളിൽ നിന്ന് കരിമ്പൻ കറ. അതുപോലെതന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളെ കറകൾ തുരുമ്പ് കറ ഇതെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെ വളരെ വേഗം തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്ര കറപിടിച്ച ഷർട്ട് ആണെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ തൂ വെള്ള ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി എന്തെല്ലാം ആണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കരിമ്പൻ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴുകി ഇതിൽ കാണുന്ന കളറും അതുപോലെതന്നെ കരിമ്പിലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പങ്കുവെയ്ക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബക്കറ്റ് എടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം എത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഒരുപാട് തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തുല്യമായ അളവിൽ വെള്ളവും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നീട് കരിമ്പൻ മൊത്തത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക.

ചെറിയ തുണിയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായി മുക്കി വയ്ക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാലും മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുണിയിലെ കരിമ്പൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈയൊരു ബനിയൻ വിനാഗിരിയിലും വെള്ളത്തിലും മുക്കി വെക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Ansi’s Vlog