പപ്പടം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ.. ഇത് അറിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം…

പപ്പടം ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇത് അറിയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പപ്പടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. പപ്പടം എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം. പപ്പടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകും.

പപ്പടം ഇനി കുറച്ചുകാലം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാതെ തന്നെ അരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പപ്പട പാക്കറ്റ് മുഴുവനായി അരിയിലേക്ക് ഇറക്കിവെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പടം കേടു വരാതെ കുറെകാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ പൊട്ടിച്ച പാക്കറ്റിൽ ബാക്കി വരുന്ന പപ്പടം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് വയ്ക്കുക.

പിന്നീട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഈ ബോക്സ് അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതു കൂടാതെ നല്ല പപ്പടവും മായം ചേർത്ത് പപ്പടവും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നാണ്. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക. പിന്നീട് അതിലേക്ക് പപ്പട മുക്കി വെക്കുക. ഈ രീതിയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കുക. ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നത് കാണില്ല.

നല്ല പപ്പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കൈ വെച്ച് തീരുമുമ്പോൾ മാത്രമേ പൊട്ടി പോരുകയുള്ളൂ. നല്ല പപ്പടം ആണെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. സ്ഥിരമായി ഒരേ പപ്പടം തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പപ്പടം കുറേക്കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *