കൊതുക് ഇനി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും കാണില്ല..!! വീട്ടിലേ ഈ കുഞ്ഞൻ മതി…

വീട്ടിൽ കൊതുക് ശല്യം ഇടയ്ക്കിടെ കാണാറുണ്ടോ. ഇനി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതിനെ സഹായികരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലെ കൊതുക് ശല്യം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരവധി പേർക്ക് കൊതുക് ശല്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മഴക്കാലം വന്നാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൊതുക് ശല്യം.

പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ പെരുകാനും കൊതുക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ഇത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളെ ആയാലും മുതിർന്നവരെ ആയാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.


കൊതുക് കടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം വാസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗർ ബാം പുരട്ടി കൊടുക്കുക. പലപ്പോഴും കൊതികിനെ തുരത്താൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഇവിടെ കൊതുകിനെ തുരത്താൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അടുക്കളയിൽ ലഭ്യമായ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന.

ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കടുക് നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുക്കുക. ഇത് ചിരാതിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കത്തിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിന് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊതുക് ശല്യം ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.