സദ്യയിലെ ഇഞ്ചി കറി ഇത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നോ? ഇതാരും കാണാതെ പോകരുതേ.

പലപ്പോഴും കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ആരെയും ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായാലും ഇഞ്ചി കഴിക്കേണ്ട ഒരു വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇഞ്ചിക്ക് നല്ലൊരു എരുവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുമാണ് ഉള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ കറികളിൽ ചേർത്ത ഇഞ്ചി ആയാൽ പോലും നാമതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാറാണ് പതിവ്.

അത്തരത്തിൽ വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയെ മുഴുവനായി കഴിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഈയൊരു വിഭവം കഴിക്കുന്നത് വഴി ഇഞ്ചിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സദ്യയിലെ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഇതിലുണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചി കറി നാമോരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അത്യുഗ്രൻ രുചി ആയതിനാൽ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരെണ്ണം പോലും.

കളയാതെ നാം ഓരോരുത്തരും കഴിക്കുന്നത് ആണ്. ഇതിനായി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇഞ്ചി നല്ലവണ്ണം ചതച്ച് കത്രിക കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആയി നുറുക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയതും വേപ്പില പുളി എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ ആവശ്യമായി വരുന്നു. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്.

തിരിച്ചും മറിച്ചും അത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വറുക്കേണ്ടതാണ്. ഇഞ്ചി എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഇഞ്ചി എണ്ണ വറുത്തെടുക്കുന്നത് വഴി അത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്വാദുള്ളതാകും. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കറിയിലെ ഓരോ ഇഞ്ച് കഷ്ണവും രുചിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.