മുഖത്തെ പാടുകളും റാഷസുകളും അകറ്റാനായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരും കാണാതെ പോകരുതേ.

ചർമ്മ സംരക്ഷണ കാര്യത്തിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം. ഓരോ പാടുകളും നമ്മുടെ ചർമ്മത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെ വിഷമകരമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നാം ഉടനടി അതിനെ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ടുകളാണ് കൂടുതലായി നാം ഉപയോഗിക്കാറ്. താൽക്കാലികം ആയുള്ള ആശ്വാസം ഇതുവഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എങ്കിലും മറ്റു ഒട്ടനവധി രോഗാവസ്ഥകൾ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വരുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ നേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പാടുകൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളുടെ ഫലമായും കാണാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒട്ടുമിക്ക പാടുകളും അലർജി മൂലമാണ് കാണാറുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള അലർജിയാണ് അതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്.

അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണമായി മാറാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് വരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചിലരിൽ സ്കിന്നിൽ റാഷസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം റാഷസുകൾ ഫംഗസ് മൂലമാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അതിനാൽ ചികിത്സ നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്തരം റാഷസുകളെ നീക്കം ചെയാനായി ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകേണ്ടതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇത് ഉണക്കുകയും വേണം. ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും വന്നത് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്തമായവ ആണ് എന്നും നല്ലത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രകൃതമായവ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ ആവശ്യത്തിലധികം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *