കരിമ്പൻ കുത്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് കാണാതിരിക്കല്ലേ… ക്ലീൻ ആക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം…

കരിമ്പൻ പുളികൾ നല്ലപോലെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളിൽ അതുപോലെതന്നെ തോർത്തുകളിൽ കരിമ്പൻ പുള്ളികൾ വരാറുണ്ട്. കറുത്ത നിറയെ പുളികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പുള്ളികൾ വന്ന് തോർത്ത്കൾ ഡ്രസ്സുകൾ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനിമുതൽ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കാതെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല.

ഇതിലെ പുള്ളികളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ കരിമ്പൻ കളഞ്ഞു തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെസ് അത് പുതിയതാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തോർത്താണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നല്ലപോലെ കരിമ്പൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ടു സൈഡിലും നല്ല പോലെ കുത്തുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തു പുതിയ ഒരു തോർത്ത് പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.

ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ഒരു ബേസിനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ബക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണ പച്ച വെള്ളം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രം മുങ്ങുന്ന അത്രയും വെള്ളം വേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ചു ക്ലോറോസ് ആണ്. ഇവിടെ ക്ലോരെസ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഉള്ളതാണ് ചേർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പൗഡർ ആണെങ്കിലും ചേർത്തുകൊടുക്കാം. ക്ലോറോസ് കുറച്ചു ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക.

പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് കരിമ്പൻ കുത്തിയ ഡ്രസ്സ് ഇതിൽ നല്ലപോലെ മുക്കി വെക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ മുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കലും പൊങ്ങി ഇരിക്കരുത്. നല്ലപോലെ മുങ്ങിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലെ പുള്ളികൾ പോവുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇത് നല്ലപോലെ മുക്കി വെക്കുക. പിന്നീട് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *