കറുത്ത ഏലക്കയിലെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ..!! ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ…

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏലക്ക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏലക്ക ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് കറുത്ത ഏലക്കയുടെ ഔഷധഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിലെ റാണിയാണിത്. കടുത്ത സുഗന്ധത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഏലക്കാ പ്രധാനമായി രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പച്ച ഏലക്കയും അതുപോലെതന്നെ കറുത്ത ഏലക്കയും ഇതിൽ കറുത്ത ഏലക്കെയാണ് പ്രശസ്തം.

ഔഷധഗുണത്തിനൊപ്പം വ്യത്യസ്തമായ രുചിയും മണവുമുള്ളതിനാൽ പാചകത്തിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കറുത്ത ഏലക്ക സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഓയിലിനും ഉപയോഗങ്ങൾ നിരവധി ആണ്. അരോമ തെറാപ്പി എന്ന ചികിത്സാരീതിക്ക് ഏലക്കയുടെ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ മുടിക്ക് തിളക്കം നെൽകാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കറുത്ത ഏലക്ക ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിനും തൊലിക്കും മുടിക്കും ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഇത്.

ഉദരത്തിലെയും കുടലിലെയും വിവിധ ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കറുത്ത ഏലക്കയോളം പോന്ന ഔഷധമില്ല. ഉത്തരത്തിലെയും കുടലിലെയും ഗ്രന്ഥക്കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡുകൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്.

ബ്ലഡ്‌ പ്രഷറിന്റെ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പാണ് ഏലക്ക നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ഏലക്ക അകത്തു ആക്കിയാൽ ഹൃദയത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശ്വസനം സുഖമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആസ്മ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ്മ ബ്രോൻകൈറ്റിസ് ശ്വാസന നാളങ്ങളിലെ ഇടുക്കം തുടങ്ങിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : MALAYALAM TASTY WORLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *