ആമ വാതവും സന്ധിവാതവും മാറിക്കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി..!!

എന്താണ് ആമവാതം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലരും കേട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പണ്ടുകാലത്ത് പ്രായമായ വരിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ജോയിന്റുകളിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസ് ഓഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മടക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന അതായത് ആസ്വസ്ഥത. കുറച്ചുസമയം ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തികളിലേർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മാറാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയാൽ പിന്നീട് ഇതു മറ്റൊരാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാം. എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. സാധാരണ രീതിയിൽ ജോയിന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായ വേദന കൂടാതെ ചെറിയ ജോയിന്റുകളിൽ ആകാം പലപ്പോഴും കാൽ മുട്ടിലും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേദന. കുറച്ചുസമയം ചില പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞൽ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാം.

അതുപോലെതന്നെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കുറയുകയും ചെയ്യും. വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട്. ഇതെല്ലാം പൊതുവെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് കൺഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ Crp തുടങ്ങി ട്ടെസ്റ്റുകളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന.

ഒരു മിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ അമവാതം എന്നാണ്. ആമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി വരുന്ന ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ അനന്തരഫലമായാണ് റുമാത്രോയിഡ് അർതൃറൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *