ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന നിറം താഴെ പറയാമോ..!! നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറയും…

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. 1950 ൽ നടത്തിയ ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു നിറം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെയും മോഡിനെയും എല്ലാം ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ത്തതെ വിശദീകരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈറ്റ് പിങ്ക് ബ്ലു എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു നിറം എടുക്കുക. ഇത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ നിറം വെള്ള. ഈ നിറമാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ ഇവർ പൊതുവേ ഉദാസീന ഉള്ളതായിരിക്കും. അത്ര സന്തോഷമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആയിരിക്കും ഇവർ. തങ്ങൾ ഏതോ കുഴിയിൽ പെട്ടുപോയവരാണ് എന്നും ഇതിൽനിന്നും കരകയറാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഈ നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തവറിൽ ആശങ്കകളും സന്തോഷങ്ങളും അല്ലാത്ത മനോഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും.

തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം കുറവുള്ളവരാണ് ഇവർ. അതുപോലെതന്നെ വിലയില്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഇവർ. എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഇത്തരക്കാരെ മറ്റുള്ളവർ വില വെക്കുന്നവരും ഇവരെക്കുറിച്ച് നല്ലത് കരുതുന്നവർ ആകും. റോസ് നിറം ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ വൈലറ്റ് എന്ന നിറവുമായി കൂടുതൽ അടുത്തവർ ആയിരിക്കും. ഇവർ ധാരാളം ദിവ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ധാരാളം ആയി സന്തോഷിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും ഇവർ. ഇവർ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രണയം കനിഞ്ഞു നൽകുന്നവരായിരിക്കും.

എന്നാൽ അതേസമയം യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത പല സ്വപ്നങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കും. എന്നാൽ നടക്കില്ല എന്ന് കരുതി സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളുമായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും സ്വപ്നലോകത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുന്നവർ. മൂന്നാമതായി നീലയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്കിൽ വളരെ സെൻ സെറ്റിവായ കൂട്ടരാണ് ഇവർ. പെട്ടെന്ന് ദുഃഖവും സന്തോഷവും വികാരവും വരുന്നവരാണ്. ദയ യുള്ള മൃത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവർ. വളരെ ശാന്തരായ സ്നേഹമുള്ള മൃത് വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവർ ആർക്കും എതിർ നിൽകാതെ നേർക്കുനേർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവർ. ഫലിത പ്രിയർ ആയിരിക്കും ഇവർ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Lillys Natural Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *