മുഖം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെളുത്തു കിട്ടും..!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മാറ്റം കാണാം…

മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനും സൗന്ദര്യം നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം ക്രീമുകൾ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്. ധാരാളം പേർ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി പണം ചെലവാക്കുന്നവരാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ടോണർ തന്നെ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീം ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഒരു പൂ ഉപയോഗിച്ചു തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിറം വയ്ക്കാൻ ആണെങ്കിലും പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കിൻ ചെറുപ്പം ആയിരിക്കാനും എല്ലാം വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്.

കുറച്ചുദിവസം നിങ്ങൾ ഇതു റെഗുലർ ആയി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൽ നല്ല മാറ്റം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കരിമംഗലം പോലുള്ള പാടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ക്രീം ആണ് ഇത്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ആദ്യം തന്നെ ടോണർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നീട് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ചെമ്പരത്തിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഏറ്റവും നല്ല ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Diyoos Happy world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *