വയന ഇല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുകച്ചു നോക്കൂ..!! 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അൽഭുതം കാണാം…| Benefits Of Bay Leaves

വയന ഇല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ വായനയിലയിൽ കാണാൻ കഴിയും. പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റു പാചകങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇല ആണ് വയനയില. കറികളുടെയും മറ്റും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മണവു രുചിയും കൂട്ടാനും വയനയില കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ വായനയില കണ്ടിരുന്നത് മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു മരുന്നായാണ്. അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല വയനില ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. മറിച്ച് ശക്തിയുള്ള പല പാരമ്പര്യ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മണം വീടിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം നല്ല അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനും. അതുവഴി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരീരത്തിന് മനസ്സിനും സമാധാനം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്തമ മരുന്നു കൂടിയാണ്.

   

വയനയിലയുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിഹാരം നൽകാൻ വായനയിലക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. യൂജിനോൾ മൈകൃൻ എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വായനയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അണു പാതയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ 2 ഘടകങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വീട്ടിൽ കത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ഘടകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുകയും.

ശ്വാസത്തിലൂടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുകയും അതുവഴി നിരവധി ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തടയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അലർജിയിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ ജലദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വായനയില വീട്ടിൽ കത്തിച്ചു പുകച്ചാൽ മതിയാകും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Inside Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *