കൃമി ശല്യം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി… വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറി കിട്ടും…| Home remedy for worms

കൃമി ശല്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കൃമി ശല്യം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമായവരിലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടികളിലും കണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്രിമിശല്യം. ചെറിയ കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

പല കാരണത്താലും കൃമി ശല്യം പോലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അത് ജീവിതശൈലിയും ഭഷണരീതിയും തന്നെയാണ്. പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. അതുപോലെതന്നെ മലിനമായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് കളിച്ചു വന്നശേഷം കൈകൾ കഴുകാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.

   

https://youtu.be/KdiASuA-Mls

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃമി ശല്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ക്രിമിശല്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതു ഉണ്ടായികഴിഞ്ഞ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിനായി നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള പപ്പായ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നന്നായി തൊലി കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Vijaya Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *