ലിവർ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണാം… ഇനിയെങ്കിലും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക…

ശരീരത്തിന് വലിയ രീതിയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതാണ് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. കരളിന്റെ ആരോഗ്യ മോശം ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം കരളിന്റെ അരിപ്പ എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ കരളിനെ സാധാരണയായി വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വരാം വളരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കരളിനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ആദ്യമേതന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അതിനുള്ള പ്രത്യേകം ചികിത്സ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ മൂർധാന്യ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ രോഗത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.


എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് സാധാരണ കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയായി കരളിന്റെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫാറ്റി ലിവർ. കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ കരളിനെ സബതിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ലിവർ സിറോസിസ്. മദ്യ പാനിയായ ആളുകളിൽ കൂടുതലായി കേൾക്കുന്നത് സിറോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ മദ്യപാനികളിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി ഭാഷണരീതി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഇത്ര പ്രശ്നം കാരണമാകാം. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമിതമായി വണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുപോലെതന്നെ പാരമ്പര്യമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ആളുകളിൽ. അതുപോലെതന്നെ ചില മരുന്നുകളുടെ തുടർച്ചയായി ഉപയോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികളിലും ഇതുപോലെതന്നെ ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : Healthy Dr