ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടോ സൂക്ഷിക്കുക..!! ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ പോകല്ലേ…| Obstructive Sleep Apnea

നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയാണ്. ഉറക്കം സംബന്ധമായി നമ്മൾ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒബ്ഷ്ടറെക്റ്റീവ് സ്ലീപ്‌ അപ്നിയ. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സം മൂലം നിരന്തരമായി ശ്വാസ തടസം നേരിടുകയും ഇത് മൂലം ഉറക്ക കുറവുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത്. നിരന്തരമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇതു മൂലം പല തരത്തിലുള്ള രോഗ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് സാധാരണ ആയി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലാണ്. അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർ പൊതുവേ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൂക്ക് മുതൽ ട്രക്കിയ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും. ചില സമയങ്ങളിൽ ശ്വാസം തീരെ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതു മൂലം ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുകയും ബിപി യിൽ.

വ്യത്യാസമുണ്ടാവുകയും. ഇതു മൂലം അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കു എത്തിചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇത്തരം പ്രശ്നത്തിന് ലക്ഷണം എന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടിരുന്നത് കൂർക്കം വലിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലിച്ചു കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗാണ്ട നിദ്രയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഒരു നല്ല ശതമാനം കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാക്കാം.

പ്രധാന ലക്ഷണം കൂർക്കം വലിയാണ്. രാത്രി കൂർക്കം വലി കൂടി വരികയും. ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം നിലച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷണ. പകൽ സമയത്ത് അമിതമായി ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മേഷക്കുറവ് എന്നിവയെല്ലാം ലക്ഷണം ആണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് നോക്കാം. കൂടുതലായി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അമിതമായി വണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വിഡിയോ കാണൂ. Video credit : Arogyam