ഈ ലക്ഷണങ്ങളാണോ വിറ്റാമിൻ ബീ 12 കുറയുന്നതാണ്..!! ഓർമ്മക്കുറവ് ക്ഷീണം ഇനി മാറും…| Vitamin B12 deficiency

വൈറ്റമിൻ ബി 12 ശരീരതിൽ കുറവാണോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോഷകമാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12. ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് വൈറ്റമിൻസ്. ഇവ ആവശ്യമായ അളവിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ബി ഗ്രൂപ്പ് വൈറ്റമിനുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12. വൈറ്റമിൻ ബി 12 കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്.

ഇത് സെൽ ഉൽപാദനത്തിന് അതുപോലെതന്നെ രക്തരൂപീകരണത്തിന് വളരെയേറെ ആവശ്യമായ ഒരു പോഷകമാണ്. ഇത് അനീമിയ ഷീണം കൈകളിലും കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു. Dna രൂപീകരണത്തിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിരവധി പേര് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വൈറ്റമിൻ ബി 12 അഭാവം. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും വൈറ്റമിൻ സ്വാഭാവികമായ ഉൽപാദിപ്പിക്കില്ല. വിവിധതരം ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് ക്രമപ്പെടുന്നത്.

ഗോപാലാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ b12 ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ രൂപീകരണത്തിന് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി 12 അളവിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തെയും വഷളആക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ ബി 12 കുറവു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാവിന്റെ ഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം.

നാവിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കുരുക്കളുണ്ടകുകയും ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ രുചി വ്യത്യാസമുണ്ടാകൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മൌത്ത് അൾസർ വായക്കകത്തു പുകച്ചില് എന്നിവയും വൈറ്റമിൻ ബി 12 കുറവ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൈകാലുകളിൽ സൂചികൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുക. ഇത് നാഡി വ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. തലകറക്കം ക്ഷീണം എന്നിവയും വൈറ്റമിൻ ബി 12 കുറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വിഡിയോ കാണൂ. Video credit : beauty life with sabeena