ഒന്നര വർഷമായാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി കേട് വരില്ല..!! വർഷങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാം…| fresh coconut oil making

വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം കേടു വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കാറിയ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാകാറുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെ എപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ വീട്ടിലെ തേങ്ങ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടാകില്ല. അരച്ചെടുത്ത് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാവുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കേടു വരാതിരിക്കാൻ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊടുത്ത് ആട്ടി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മില്ലിൽ കൊടുത്തു ചെയുന്നത് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ മണത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസ വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Kairali Health