ഇനി പ്രായമായാലും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം..!! രോഗമില്ലാതെ ജീവിക്കാം…

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രായമാക്കുന്നതിന് അനുസരിച് അതിന്റെ തായ് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ശരീരത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പു ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതായത് 70 വയസ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും 20 വയസ്സിന്റെ ചുറു ചുറുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്പു ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യം ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇവിടെ ഒരു പിടിയോളം കടല അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കമുന്തിരി ബദാം എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്.

https://youtu.be/ehtuSjbuKCc

ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്നും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഈ കറുത്ത കടലയിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കറുത്ത കടലയിൽ അധികമായി നാര് സത്തുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് പ്രോടീൻസ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങളാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അതുപോലെതന്നെ മുടിക്കും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിനുമെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിൽ ധാരാളമായി ആന്റിഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വയറു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Malayali Friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *