സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!! ഇത് ക്യാൻസറാകാം…

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും അത് വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലരും അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കരുതിയാൽ കാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സ എളുപ്പത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗമാണെന്ന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ചില ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ സൂചന ശരീരത്തിൽ നൽക്കുന്നുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ സംശയകരമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗം കൂടിയാണ് കാൻസർ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കരുതിയാൽ ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാനും ചികിത്സ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ രോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത് സ്ഥനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

സാധാരണയായി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വീക്കം ക്യാൻസർ ആകണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും വിചിത്രമായ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനുശേഷം സംശയനിവാരണം വരുത്തേണ്ടതാണ്. സ്ഥനം ചുവന്ന രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതും പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബ്രെസ്റ് കാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോക്സി അല്ലെങ്കിൽ മെമോഗ്രാം നടത്തി നോക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം.

ആർത്തവകാലത്ത് ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിശോധന അത്യാവശ്യമാണ്. ഗർഭാശയത്തിൽ അകത്തുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ എന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവ. അതുപോലെതന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം മലമൂത്ര സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രക്തമാണ്. ഈ സമയത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണമായേക്കാം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Kairali Health

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *