ഉറക്കം ആവശ്യമാണ്..!! ഈ നിയമം തെറ്റിക്കല്ലേ… ഇത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും…

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഉറക്കം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉറക്കത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് സന്തോഷത്തിന്റെ നിർവചനം നോക്കാം. ഇത് ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഗുളിക ഒന്നുമില്ലാതെ സുഖമായി തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാം കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അത്രയേറെയാണ് ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. അടുത്ത ദിവസം ശാരീരികമായി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകകൃത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ.

   

ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായി ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ഓർമ്മ ശരിയാകണമെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല ഉറക്കം അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുകയും കുറച്ച് സമയം ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഉറക്കത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് 50 വയസ്സിനു ശേഷം ഉറക്കം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നത് സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ്. 8 മണിക്കൂർ സുഖമായ ഉറക്കം ഒരേസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഒരേസമയത്തും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സുഖമായി പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഘടകം കൂടിയാണ്.

8 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും എട്ടുമണിക്കൂർ ഉറക്കം എന്നത് സാധ്യമായി എന്ന് വരില്ല. വളരുന്ന പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഏഴുമണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറക്കം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 40 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ അഞ്ചുമണിക്കൂർ ആറുമണിക്കൂർ നല്ല ആഴത്തിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിച്ചാൽ അതു മതിയാകും. സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട് പകൽ നാലു അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉറക്കമേ കാണുകയുള്ളൂ.

അത് പകൽ പലപ്പോഴും ഉറങ്ങി തീർക്കും. പിന്നീട് രാത്രി ഉറക്കമില്ല എന്ന പരാതി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് അല്ലാതെ തോന്നാതിരിക്കുക. ചില ആളുകൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ സമയത്തേക്ക് ശരീരം പാരലൈസ് ആയപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലെ എല്ലാം തോന്നാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു. Video credit : Baiju’s Vlogs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *