ഇനി ഇതു വഴിഅരികിൽ കാണുമ്പോൾ വെറുതെ കളിയല്ലേ..!! വേദന നീര് ഷുഗർ എല്ലാം മാറ്റാം…

നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന പല സസ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ നിരവധി സസ്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. ഓരോന്നിലും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ആണ് കാണാൻ കഴിയുക. ശരീരത്തിൽ ഒട്ടു മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളിൽ പുറമേ നല്ലൊരു വേദനസംഹാരിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് എരിക്ക്. വിവിധ പുരാതന ചികിത്സകളിലും ഇത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറമ്പുകളിൽ റോഡിലും എല്ലാം തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സസ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എറിക്ക് എന്ന ഈ ഔഷധസസ്യം. ഇതിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി പോലും കൂടുതലായി ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

   

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലാണ് എരിക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നീലയും വെള്ളയും കലർന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭാഗവും അതുപോലെതന്നെ വെളുപ്പും പച്ചയും കലർന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഭാഗവും. യാതൊരു സംരക്ഷണവും ലഭിക്കാതെ തന്നെ നല്ല വെയില് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എരിക്ക് സമൃദ്ധമായി വളരുന്നുണ്ട്. ഇവ മന്ദാര പുഷ്പങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരേസമയം തന്നെ വിഷവും ഔഷധഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചെടി കൂടിയാണ് ഇത്.

ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വെള്ള എരിക്ക് നിരവധി രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനും സുഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷ ചികിത്സയിൽ നാട്ടു വൈദ്യന്മാർക്കിടയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യം കൂടിയാണ് വെള്ള എരിക്ക്. ഇതിന്റെ വേര് മുതൽ കറ വരെ ഔഷധ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ എറിക്കിന്റെ വേര് വേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊലി കറ ഇല പൂവ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. തൊക്ക് രോഗം ശർദ്ദി രുചിയില്ലായ്മ മൂലക്കുരു തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്കും എരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇത്. ഇതുകൂടാതെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന വളം കടി തുടങ്ങിയ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിന്റെ ഇലകൾ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഇല ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : beauty life with sabeena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *