ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി… ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും…

എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടാകില്ല. തങ്ങൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും. നിങ്ങൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രർത്തിച്ചു നോക്കണം. സർവ്വദേവത സാന്നിധ്യം കുടികൊള്ളുന്ന വിശേഷം മരമാണ് ആൽമരം. ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ ബ്രഹ്മാവ് മധ്യ ഭാഗത്തെ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും അതുപോലെതന്നെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ശിവ ഭഗവാനും വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ഒരേയൊരു പുണ്യവൃക്ഷമാണ് ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത്.

മരങ്ങളിൽ തന്നെ രാജാവ്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ വലം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പേരെയും ചേർത്ത് വല വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇത്രയേറെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആൽമരപ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളും ആരോഗ്യ അവസ്ഥകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആൽമരത്തിൽ പ്രദഷിണം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലമുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതിനെ കൃത്യമായി രീതികളുണ്ട്. ആ രീതികൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഇത് കൃത്യമായി പറയാനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് സാധാരണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ ആൽമരം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് മഹാദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏഴ് തവണയാണ് ആൽ മരത്തെ പ്രദഷണം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾ നടത്തി തരും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് താഴെ പറയുന്നുണ്ട്.

ഏഴ് പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ദേവനെ ഒന്ന് കണ്ട് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോ ഫലമാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *