സോറിയാസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക… അറിയാതെ പോകല്ലേ…| Soriyasis Symptoms

ശരീരത്തിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇത്. ഓട്ടോ ഇമ്യുണ് രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു രോഗമാണ് സോറിയാസിസ്. സോറിയാസിസ് ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര ശതമാനം വരെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാലു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇത് പലപ്പോഴും ചരമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യുണ് അസുഖമാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം ചിതമ്പൽ പോലെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചുവന്ന പാടുകളും വരികയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

ഇത് പലപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് തലയിലാണ്. മുടികൊഴിച്ചിൽ പുറ്റ് പോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവനും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം. ഇത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല. നമ്മുടെ ഇമ്യുണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വ്യതിയാനം ആണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു.

സോറിയാസിസ് ആണെങ്കിലും ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒന്നല്ല. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് പ്രായക്കാര് വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *