ഈ ചെടി തീർച്ചയായും ഒരെണ്ണം എങ്കിലും വീട്ടിൽ വേണം..!! പേര് അറിയുന്നവർ പറയാമോ…

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കാണാവുന്ന നിരവധി സസ്യജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണാം. ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഔഷധഗുണങ്ങൾ വളരെയധികം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ആടലോടകം. ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് ഇത്. ആലോടകത്തിന്റെ ഇലയും പൂവും വേരും വിത്തും തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധ യോഗ്യമായ ഒന്നാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ നിരവധി ഒറ്റമൂലികൾക്ക് മറ്റ് ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആടലോടകം.

ഈ ആടലോടകം രണ്ടു തരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. ചെറിയ അടലോടകവും വലിയ ആടലോടകവും. ഇതിന്റെ ഇലയിൽ ആൽക്കലോയ്ഡ് സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫംഗസ് കീടങ്ങളും ഇതിനെ ആക്രമിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകൾക്ക് നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പല ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആടലോടകം ഇലകൾ.

ഇത് രണ്ടുതരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. വേലി ചെടിയായി വളർത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഔഷധ സസ്യം എന്ന നിലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് ഇത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യം കൂടിയാണ് ഇത്. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വളരുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ആടലോടകം തണ്ടുകൾ മുറിച്ച് നട്ടാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതു വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

കൃഷി സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പലഭാഗങ്ങളിലും ഇത് വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിരവധി ഒറ്റമൂലികൾക്കും ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതു കൂടാതെ ജൈവ കീടനാശിനി നിർമ്മാണത്തിന് അതുപോലെതന്നെ സ്വാഭാവിക കീട നിയന്ത്രണത്തിനും ആടലോടകം ഇല വളരെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ തൊണ്ടവേദന തൊക്ക് രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ആടലോടകം മുഖ്യഘടകം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.