ഇറച്ചിയും മീനും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇതൊന്നു കാണണേ… ഇനി ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം…

എല്ലാം വീട്ടമ്മമാർക്കും വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ നിരവധി ടീപുകളും ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുകളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ടിപ്പുകൾ കൂടിയാണ്. ബീഫ് ചിക്കൻ വലിയ നുറുക്ക് മീനുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെതന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നേരിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രുചി മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരുമാസത്തോളം ഇതിന്റെ രുചി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മീനായാലും ഇറച്ചി ആയാലും സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബീഫ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മീനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തത് ആണെങ്കിലും വലിയ കഷണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തത് ആണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. വാങ്ങിയ ബീഫ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് മൂടുന്നതുവരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് പാത്രം അടച്ച ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് എടുത്തതാണ് ഇത്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്.

ഈ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ ഒരു കേടും കൂടാതെ നല്ല രുചിയോട് തന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് ബീഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് മുറിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി ഐസ് വിടുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *