കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാം… രക്തക്കുഴലുകൾ ക്ലീൻ ആക്കും… ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക…

ശരീരത്തിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ പമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഹാർട്ടിലെ വയറിങ് പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകാ.

പ്ലംബിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാർട്ടിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ അതായത് മസിലുകൾക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനായി ഉള്ള ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് മൂലം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ വയറിങ് പ്രോബ്ലം മൂലവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് വഴി സ്പേസ് മേക്കർ ഹാർട്ട് മുഴുവനായി ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയിൽ കൺട്രിക്ട് ചെയ്തത്. ബ്ലഡ് എപ്പോഴും പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ബ്ലഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓട്ടോഇമ്യുണ് ഡിസ്‌സ് വഴി ഫേസ് മേക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേർവുകളിൽ ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ഭാഷണരീതി എന്നിവയെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.