ഇറച്ചിയും മീനും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടോ..!! ഇത് ഇനി അറിയാതെ പോകല്ലേ…

ചെറിയ രണ്ട് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില ടിപ്പുകൾ കൂടിയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ബീഫ് ചിക്കൻ വലിയ മീനുകൾ ചെമ്മീൻ എന്നിവ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ ആണെങ്കിൽ അത് പോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് പതിവ്.

എന്നാൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അത് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രുചി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു മാസത്തോളം ഇതിന്റെ രുചിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ മത്സ്യം അതുപോലെതന്നെ മാംസം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറച്ച് ബീഫ് എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മീൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കഷണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിലും വലിയ പീസ് ആയി വക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ബീഫ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് മൂടുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നീട് ഈ പാത്രം അടച്ച ശേഷം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഫ്രീസറിൽ ഈ രീതിയിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാംസം മാസം വരെ യാതൊരു കേടു വരാതെ ബീഫ് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ശേഷം ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചിക്കൻ എന്ത് ആണെങ്കിലും എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മുറിക്കണം എങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഐസ് വിടുന്നതിനു മുമ്പ് മുറിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *