പല്ലിലെ കറയും മഞ്ഞ നിറവും മാറ്റിയെടുക്കാം… ഈയൊരു മിശ്രിതം മതി…

പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറ മഞ്ഞനിറം എന്നിവ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുർഗന്ധം വായയിൽ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. നിരവധി പേർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മഞ്ഞനിറം തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ.

സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വായിലുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പേരും. അതുപോലെതന്നെയാണ് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിറവും. പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞനിറം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വായനാറ്റം.

മാറുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ പല്ലുകൾ നല്ല പോലെ വെളുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നല്ല കിടിലൻ ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ളത് വലിയ ജീരകം ആണ്. ദഹനസംബന്ധമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും വയനാറ്റം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ജീരകം കഴിക്കാറുണ്ട്.

ഇതിന്റെ കൂടെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ഇതുകൂടി പെരുംജീരകത്തിൽ മിസ്സ് ചെയ്തു കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആവശ്യമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *