ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ… ഇത് ഉണ്ടായിട്ടും മാതളനാരങ്ങ കഴിക്കല്ലേ… ഇത് അറിയാതെ പോകല്ലേ…|Pomegranate Side Effects

ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഒന്നാണ് മാതള നാരങ്ങ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ മാതള നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നവയുമാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പലരും പറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കൂട്ടാളി എന്ന തന്നെയാണ്. ഈ മാതള നാരങ്ങ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാര്യം കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവരെ കുറിച്ചാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന വരാണെങ്കിൽ ഈ മാതള നാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ അനാർ പോലുള്ള ഈ പഴങ്ങൾ തികച്ചും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഒട്ടും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല.

https://youtu.be/arq05P8VIc4

അതിന്റെ തണുപ്പ് ശരീരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എത്തുന്നു. കുറഞ്ഞ രക്ത സമ്മർദ്ദക്കാരിൽ ഇത് മന്ദഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെതന്നെയാണ് ചുമ്മാ ജലദോഷം എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ കോൾഡ് വരുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പ് കാരണം അണു പാത കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ വിഷാദരോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ മാതള നാരങ്ങ ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു അനാർ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാധ്യത ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *