മറവിരോഗം ഇത് നിങ്ങളെ ഇനി അലട്ടില്ല… ഇനി ഓർമ്മ ശക്തി കൂടും…

മറവിരോഗം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഓർമ്മശക്തി ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഓർമ്മശക്തി പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതു വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു കാര്യമാണ്.

ദീർഘകാലമായി വളരെ പേര് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഇത്. അമിതമായ മറവി മെമ്മറി ലോസ് തുടങ്ങിയവയാണ് അവ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രായഭേദമെന്യേ കുട്ടികളിലായാലും പ്രായമായവരിൽ ആയാലും മുതിർന്നവരിൽ ആയാലും പലർക്കും വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോവുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഭദ്രമായി വച്ചു അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അത് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ.

ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ അധികം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ്. പലരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ്. ഇത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയാറില്ല. ഇതിന് പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മറവി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സ് തന്നെയാണ്. ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ.

അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. മെന്റൽ സ്‌ട്രെസ് ഒരുപാട് എടുത്ത് ഒരുപാട് ജോലികൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറവി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. അതായത് ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ സ്‌ട്രെസ്സില്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *