കാൽപാദം ഇനി വൃത്തിയാക്കാം കാലിലെ ആണി രോഗവും മാറ്റിയെടുക്കാം…

ഇനി നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് കാലുകളിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആണി രോഗം കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീണ്ടുകീറൽ കുഴിനഖം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുഴിനഖം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആണി വീണ്ടുകീറി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായകരമായി ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീണ്ടുകീറൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടുതലും പ്രായമായവരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു.

https://youtu.be/01eC1lfk-bg

കൂടുതൽ സമയം നിന്ന് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. കഠിനമായ പ്രതലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്‌ കാരണം ആകാം. ഇത് പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബൗൾ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.

ഇത് പാദത്തിനുള്ള വിള്ളലുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ്. വിള്ളലുള്ള ഭാഗം തന്നെ പിന്നീട് മനസ്സിലാകില്ല അത്രയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ സിഡർ വിനാഗിരി ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം തയ്യാറാക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *