ഇനി ശരീരം മുഴുവൻ വെളുക്കും… ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി…

ശരീര സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. മറ്റുള്ളവർ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൗന്ദര്യം വേണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എങ്ങനെ നല്ല വെളുത്ത ചർമ്മം ലഭിക്ക എന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമെങ്കിലും നിറത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം.

ജീവിതശൈലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നതാണ്. എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല ചർമ്മത്തിന് ഉടമയാവുക എന്താണ്. നിറം പിന്നീട് തന്നെ വരുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി സ്കിൻ കെയർ റൂറ്റിന് ഭംഗിയാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഘടകം നല്ല രീതിയിൽ മോയിസ്ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

നിർബന്ധമായും രാവിലെയും രാത്രിയും മോയിസ് ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആണ്. പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്ത് അനുയോജ്യമായ സൻസ്‌ക്രീം ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ്. ആൾട്ട വയലറ്റ് രശ്മികളിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സൺസ്ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും എസി കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സൻസ്ക്രീം ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത പിഗമെൻറ്റേഷൻ കുറയുകയും എയ്ജിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *