വളം കടി എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം… കാലുകൾ സുന്ദരമാക്കാം…| valam kadi home remedies

കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളംകടി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് വഴി നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കാലുകളിൽ ഉള്ള വളം കടി പ്രശ്നങ്ങൾമൂലം നിരവധി ആളുകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത്. കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് അതുപോലെതന്നെ കുഴിനഖം.

എന്നിവ വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കാലുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും ഇത് ഭീഷണി ആകാറുണ്ട്. പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാലുകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഫംഗസ് ബാധയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായി കാരണമാകുന്നത്. കാലുകളിൽ സോക്സ് ധരിക്കുന്നത് മൂലം. നനഞ്ഞ സോക്സ് ധരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ പേരും. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഇവയിൽ കാണാൻ കഴിയും.

ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *