കാലുകളെ ബാധിക്കുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിനിനെ ഇനി പേടിക്കേണ്ട. ഇതിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയാതെ പോകല്ലേ.

നമ്മുടെ കാലുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. കാലുകളിലെ ഞരമ്പുകളിൽ അശുദ്ധ രക്താണുക്കൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ശരിയായ രീതിയിൽ രക്തചoക്രമണം നടക്കാത്തത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. തടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ ഞരമ്പുകൾ കാലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തടിച്ചു വീർത്ത ഞരമ്പുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത്. തടിച്ചു വീർത്ത ഞരമ്പുകൾക്ക് ഒപ്പം തന്നെ കാലുകളിലെ വീർമതകളും കാലുകളിലെ മറ്റു കറുത്ത പാടുകളും ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്രണങ്ങളാണ്.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ളവർക്ക് കാലുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്രണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. അത് പൊട്ടി ഉണങ്ങാതെ പഴുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ കാണാറുണ്ട്. ഇത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇത് കൂടുതലും നിന്ന് ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകളിലാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിന് പുറമേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനിതകപരമായാണ്.

പാരമ്പര്യം എന്നത് ഇതുവരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരും നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ആണെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചിലവരിൽ ഇത് ചികിത്സിച്ചാലും പിന്നീടും ഉണ്ടാവുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ കാണാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് പ്രസവത്തിനുശേഷം ഇത് മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *