ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇത് അറിയാതെ പോയാൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും…| Colon cancer stages

Colon cancer stages : ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസർ. ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മരണം നാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. ക്യാൻസർ അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ അമിതവളർച്ചയാണ് നാം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്.ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് കൊളോൺ ക്യാൻസർ അഥവാ വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ.

ഈ ക്യാൻസർ കാലങ്ങളായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അടിയന്തരഘട്ടത്തിലേക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്.

കൂടാതെ ഇതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുപല രോഗങ്ങളെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതും കൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. നമ്മുടെ ആഹാര വ്യവസ്ഥയിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗമായ വൻകുടലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധിക കോശ വളർച്ചയാണ് ഇത്. വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്ണുകൾ കാലക്രമേണ ക്യാൻസർ ആയി മാറപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.ഇത് പ്രായമായവരിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മലബന്ധം മലത്തിലൂടെ രക്തം പോകുക മലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

ഇതിനുമപ്പുറം വയറുവേദന ഗ്യാസ്ട്രബിൾ വയർ എരിച്ചിൽ വയറു വീർത്തിരിക്കുന്നതായി തോന്നുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിമുഖത തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും കാണുന്നു. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേ മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ നാം ഇതിനെ ഗൗനിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ക്യാൻസറുകൾക്ക് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക. Video credit : EasyHealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *