അലർജിയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!!

നിരവധി തരത്തിലുള്ള അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വാസ നാളികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അലർജി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. നിർത്താതെ തുമ്മലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അലർച്ചി എന്തെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അലർജി ഒരു മാറാരോഗമാണ്.

ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണോ. അലർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് എന്തു മരുന്ന് ചെയ്താലും. ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളിൽ എല്ലാം സ്റ്റിരോയിഡ് അടങ്ങിയതാണോ. അത് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വയ്ക്കുമോ. അതുപോലെതന്നെ ഇത് കഴിച്ചു വളർച്ച തന്നെ മുരടിച്ചു പോകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യം ആണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇമ്യുണിറ്റി ഓവർ റിയാഷൻ ആണ്. അതുപോലെതന്നെ ഹൈപ്പർ സെൻസിടിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഇത്. അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അലർജി ഗ്രൈനേറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ ആയിട്ട് കണ്ണ് ചുവന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ഇത് കാണാറുണ്ട്.

ഇത് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് സംശയം. നമുക്ക് അലർജി എല്ലാവരെയും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തുമ്മതവരായി ആരുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിലും ശ്വാസനാളികളിലും എന്തെങ്കിലും അലർജൻസ് കയറി പോകുമ്പോൾ പുറം തള്ളാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Convo Health

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *