ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കും..!! ഇത് അറിയേണ്ടത് തന്നെ

ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പല കാരണങ്ങളാണ്. പാരമ്പര്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലട്രിക് ഇമ്പൾസ് ബ്ലോക്കിനെ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്ലഡ്‌ വെസ്സൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കൊളസ്‌ട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിപി അതുപോലെതന്നെ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നത്.

നമ്മുടെ ഒബിസിറ്റി. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എബിസി ജൂസ്സ് ആണ്. ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ആപ്പിൾ ബീറ്റ്റൂട്ട് അതുപോലെതന്നെ ക്യാരറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് ബീപി നല്ല പോലെ കുറച്ച് നിർത്താൻ അതുപോലെതന്നെ മെറ്റ ബോളിക് അസുഖം കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടും വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *