മുട്ട് വേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ടാവാതെ വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്…

പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വേദനകൾ ഉണ്ട് കാൽസ്യം ചെക്ക് ചെയ്താൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ്‌ ചെക്ക് ചെയ്തൽ കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീര ആസിഡിക്കായി മാറുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയുടെ പിഎച്ച് ലെവൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായി ബോണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കാൽസ്യം എടുത്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് ഇട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആണ് കൂടുതൽ സമയം നോക്കുന്നത്. ബ്ലഡ്‌ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും.

എന്നാൽ ബോൺ വീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതുപോലെതന്നെ ആസ്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ. രണ്ടു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമത് വിറ്റാമിൻ ഡി അതുപോലെതന്നെ മഗ്‌നീഷ്യം. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിരവധി ആളുകളിൽ ഉള്ള കോമൺ ആയ പ്രശ്നം പറയുന്നത് ജോയിന്റ് പെയിന്. പല ഭാഗത്തായി വേദന പറയുന്നവരുണ്ട്. ജോയിന്റുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടു വരുമ്പോൾ കാൽസ്യം ഗുളിക എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആണെങ്കിലും കാൽസ്യം ഗുളിക എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽസ്യം ഗുളികകളും അതുപോലെതന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് കാൽസ്യം ചെക്കപ്പുകളാണ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ലെവൽ ആക്കിയാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറണമെന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാരണം ഇത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കാൽസ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരമാസക്കായി മാറുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയുടെ പിഎച്ച് ലെവൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായി എല്ലുകളിൽ നിന്ന് ശരീരം തന്നെ കാൽസ്യം എടുത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണം വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവാണ്. അതുപോലെതന്നെ മഗ്നീഷ്യം കുറവ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനു പ്രധാന കാരണമാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണു. Video credit : Healthy Dr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *