കോവലിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോയോ… ഇനി വേഗം ഇത് വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തോ… ഗുണങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കേണ്ട…

നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോവൽ. കോവലിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. കോവക്കയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തു അറിയാം. അതേ കോവക്ക ഒരു മഹാസംഭവം തന്നെയാണ്. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രകൃതിയുടെ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഫലമാണ് ഇത്. വലിയ രീതിയിൽ ശല്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വയം വളർന്നുവരുന്ന ഒന്നാണിത്.

പ്രത്യേക പരിഗണന ഒന്നും വേണ്ട. മഴക്കാലത്ത് ആണെങ്കിലും അധികം വിളവ് തരുന്നതാണ്. കൊവയുടെ ഇലയും കായും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കോവക്ക നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ ഹൃദയം തലചോറ് വൃക്ക എന്നിവയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല ശരീരം.

മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ കോവയ്ക്കുള്ള കഴിവ് ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. ഏറെ പോഷകശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ശരീരത്തിന് കുളിർമ നൽകുന്നതും ആരോഗ്യ ദായകവും ആണ് കോവയ്ക്ക. ഇളം കോവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കാത്തത് പച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് രോഗശമനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം.

ഗുണം ചെയുന്ന പച്ചക്കറിയാണ് കോവയ്ക്ക. ഒരു പ്രമേഹരോഗി നിത്യവും ചുരുങ്ങിയത് 100 ഗ്രാം കോവയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ കോശങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനും നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ പുനരു ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാനി വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : MALAYALAM TASTY WORLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *