രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്ക്..!! നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും…

എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ സഹായകരമായ രസകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉപബോധമനസിന്റെ ശക്തി എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് മൂന്നായി ഡിവൈദ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അത് പോലെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അതുപോലെതന്നെ അൺ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈഡിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്.

ഉപബോധ മനസ്സിലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും റിയാലിറ്റിയായി നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രിസിസ് നേരിടുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും.

പലതരത്തിലുള്ള വിഷമം ഘട്ടങ്ങളെയാണ് മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് റിയാലിറ്റിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സക്സസ് ഫുൾ ആക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരാജയം സംഭവിക്കാനും കാരണം. മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെയാണ്.

ഇതിന് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വിശ്വസിക്കും. ഇതാണ് പ്രത്യേകത. ഇത് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്. കൂടുതൽ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇത് ആക്ടീവായി മാറുന്നത്. അതായത് ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക് മാറുന്ന ചിന്തകൾ അതാണ് റിയാലിറ്റി ആയി നാളെ കാണുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Arogyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *