സ്ത്രീകളിൽ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യ രോമ വളർച്ച ഇനി മാറ്റാം…| Remove unwanted hair at home

എല്ലാവർക്കും വളരെ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ രോമ വളർച്ച അതുപോലെതന്നെ കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ രോമ വളർച്ച. ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ രോമവളർച്ച തടയാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് തടയാനായി ഇവിടെ ആവശ്യം കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ്. കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് മുഖത്തിന്റെ മുഖക്കുരു പോകാൻ അതുപോലെതന്നെ മുഖം നല്ല പോലെ വെളുക്കാനും എന്നാൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ മീശയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താടിയിൽ കവിളിൽ എല്ലാം തന്നെ.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കൈകാലുകളിൽ ധാരാളമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആണ്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു കൊടുക്കാം.

ഇതുമൂലം മുഖത്ത് കുരു വരില്ല. പി സി ഒ ഡി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മുഖത്ത് രോമം വളർച്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വളരെയേറെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് എവിടെയാണ് രോമമുള്ളത് അവിടെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Grandmother Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *