കിഡ്നി രോഗം ആദ്യം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്… തുടക്കം സാധ്യതകൾ കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം…

ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ എങ്ങനെ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയും. രണ്ടാമത് ഭക്ഷണരീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ്. എന്ത് ക്രമങ്ങളാണ് വരുത്തിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കിഡ്നി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

എന്നാൽ കിട്ണി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒന്നാമത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ പത കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ ബ്ലഡ്‌ പ്രഷർ ആണ്.

ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് കാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് കാണുന്ന നീര് ആണ്. ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ മനുഷ്യന് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കിഡ്നി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇറച്ചി കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ മുട്ടയും മീനും ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചിട്ട പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളം മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപ്പ് കൂടിയ ആഹാരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചാർ പപ്പടം മോര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഉപ്പ് കൂടിയതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Arogyam