പൈൽസ് മൂലക്കുരു ഇനി പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാം..!! ഈ ഇല ഉണ്ടായാൽ മതി…

പൈൽസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം മാറ്റി എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. പൈൽസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഔഷധമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പേര് ആനചൂടി എന്നാണ്. ഇത് അടിയിൽനിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വേരോട് കൂടി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് ആനചൂടി. ഇതിന്റെ വേര് ഇല പൂവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സമൂലം എടുത്താണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെയേറെ ഔഷധഗുണമുള്ളതുപോലെതന്നെ യാതൊരുതരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദാഹശമനയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. പൈൽസ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണെന്ന് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല.

സാധാരണയായി നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ ധാരാളം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണിത്. എന്നാൽ പലരും ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാടാണെന്ന് കരുതി ചെത്തി കളിയുകയാണ് പതിവ്. ഈ ഇല കഴുകി എടുക്കുക. ഇതിന്റെ വേര് നല്ല രീതിയിൽ ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ്. പൈൽസിന്റെ നീര് അതുപോലെ തന്നെ പഴുപ്പ് ഇതെല്ലാം.

തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. അതുപോലെതന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുക്കണം. ഇത് വെള്ളം കലക്കുന്ന സമയത്തു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ. Video credit : Home tips by Pravi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *